Demonstracijski modeli Aquaviva

Naravna in umetna struga rekeV sklopu projekta Aquaviva sta bila izdelana dva para treh demonstracijskih modelov, ki predstavljajo vpliv človeka na vodno biodiverziteto na ekosistemskem, habitatnem in vrstnem nivoju. S pomočjo navodil, ki spremljajo modele na informacijskih tablah in v priloženi brošuri, lahko vsakdo praktično preizkusi, kakšna je sposobnost zadrževanja vode med ohranjenim in spremenjenim porečjem, primerja življenjske prostore v naravni in kanalizirani strugi reke ter opazuje spremembe v vodnem ekosistemu, ki so posledica izginotja vrst ali človekovih posegov v reko in njeno porečje. Modele lahko preizkusite v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri in v gradu Grad na Goričkem.