Categories

Tudi jaz sem biodiverziteta

Portreti posameznih vodnih in obvodnih organizmov, ki prebivajo v celinskih vodah: biodiverziteto sestavljajo številni organizmi, ki so ne glede na velikost pomembni. 

V tem smo vsi skupaj

Fotografije ekosistemov celinskih voda: v naravi je vse povezano. Vsa živa bitja imajo svojo vlogo in skupaj z neživim okoljem tvorijo ekosisteme, ki nam nudijo številne storitve. 

Izginjam

Fotografije groženj: dejstvo je, da biodiverziteta upada, kar je posledica številnih groženj kot so tujerodne vrste, regulacije vodotokov, izsuševanje mokrišč, onesnaževanje, prekomeren odvzem vode.

fotonatecaj vabilo

DatsoGallery By Andrey Datso