Projekt Aqualutra

Tam, kjer zahodna Evropa podaja roko vzhodni, kjer se Sredozemsko morje najbolj zajeda v južni rob evropske celine, na sončni strani Alp, leži Slovenija. Nekdaj najsevernejša republika Jugoslavije se je leta 1991 osamosvojila in se leta 2004 pridružila Evropski uniji.

Najbolj odmaknjena pokrajina v Sloveniji je Prekmurje na skrajnem severovzhodu države, onkraj reke Mure. Njen severni del, ki se začenja na levem bregu Lendave in meji na Avstrijo ter Madžarsko, je Goričko. Če je Slovenija kokoš, je Prekmurje njena glava – in Goričko njeni »možgani«. V nedrjih tega gričevnatega sveta, razbrazdanega s potoki in potočki, še živi vitalna populacija vidre (Lutra lutra), kraljice voda, ki je predmet naših raziskovanj in ohranitvenih prizadevanj.

Evropska komisija je leta 2004 odobrila financiranje 4-letnega projekta LIFE -NATURA z naslovom AQUALUTRA: Ohranjanje populacije vidre na Goričkem – faza 1 (LIFE04NAT/SI/000234), ki ga je zasnoval Inštitut za ohranjanje naravne dediščine LUTRA, prijavila pa osrednja gorička občina, Gornji Petrovci. Vse o poteku in rezultatih projekta si lahko preberete v poročilu projekta za javnost.


aqualutra logo