BIODIVERZITETA CELINSKIH VODA

Čeprav včasih izgledajo, kot da so brez življenja, so celinske vode še kako žive. Od mikroskopsko majhnih alg do vidre, v naših vodah živijo številni organizmi, ki so ne glede na velikost pomembni. In kdo so prebivalci naših celinskih voda?

Enodnevnice

ephemera sp

Preberi več

Hribski urh

HribskiUrh

Preberi več

Kobranka

Natrix tessellata

Preberi več

Kodravi dristavec

KodraviDristavec

Preberi več

Mladoletnice

 

Trichoptera

Preberi več

Navadni koščak

austropotamobius torrentium

Preberi več

Planinski pupek

mesotriton alpestris samec

Preberi več

Plavček

rana arvalis

Preberi več

Povodni kos

povodni kos

Preberi več

Rumeni blatnik

RumeniBlatnik

Preberi več

Soška postrv

SoskaPostrv

Preberi več

Velika brezzobka

velika brezzobka

Preberi več

Veliki studenčar

cordulegaster heros mikuletic

Preberi več

Vodomec

 

Vodomec

Preberi več