Očistimo vode

Pitna voda je ena najpomembnejših dobrin, ki nam jih nudi narava, in je posledica biodiverzitete. Zavedati se moramo, da bogata pestrost organizmov pomaga ekosistemom celinskih voda, da prečiščujejo vodo, črpajo iz njih težke kovine in hranila, zadržujejo mulj, preprečujejo prehitro odtekanje vode in poplavljanje. To je le nekaj funkcij vodnih teles v naravi. Toda potoki, reke, jezera in druga vodna telesa bodo lahko dobro opravljali te funkcije le, če bodo v dobrem stanju. Korak na poti k dobremu stanju je tudi odgovorno ravnanje z odpadki in odstranjevanje le-teh. Zato vabljeni, da se pridružite kateri izmed čistilnih akcij, ki jih organizirajo različne lokalne organizacije po Sloveniji. Aquaviva se zagotovo bo!

cistilna-krizevci