Hribski urh

HribskiUrh

 

Hribski urh (Bombina variegata) je eden izmed dveh predstavnikov urhov v Sloveniji. Značilnost družine kolutojezičnic, v katero spadata hribski in nižinski urh, je okrogel jezik, ki ga ne morejo iztegniti za plenom. Ekološke zahteve vrst narekujejo razširjenost obeh vrst urhov v Sloveniji. Hribski urh je splošno razširjen do nadmorske višine 2100 metrov, medtem ko nižinskega najdemo le v Panonski regiji severovzhodne Slovenije, na vzhodnem delu pa le na poplavnem območju Jovsov.


Hribskega urha prepoznamo po močno bradavičasti koži, sploščenem telesu, srčastih zenicah, in rumenem trebuhu s črnimi lisami. V dolžino zraste od 35 do 45 mm. V času parjenja se samci oglašajo z melodičnimi in enakomernimi klici.


Življenjski prostor mu predstavljajo manjši potoki, blatne luže v kolesnicah, manjše mlake; povsod kjer ni rib. Na kopnem prezimi pod odmrlim lesom, kamni ter med koreninami dreves in grmovja v svetlih gozdovih, ob potokih ali na močvirnih travnikih.

Ogroženost
Ekološko je vrsta precej zahtevna, saj za obstoj potrebuje čisto vodo z veliko podvodne vegetacije, obenem pa v vodi ne sme biti vrst rib, ki bi ogrozile obstoj paglavcev. V neposredni bližini vode naj ne bi bilo pesticidov in gnojil. Ogroža ga izginjanje primernega habitata zaradi izsuševanja poplavnih območij, zasipavanja stoječih vod, regulacije vodotokov, spreminjanja vodnega režima, intenzifikacije kmetijstva in urbanizacije.

NAZAJ