Povodni mož v šoli v septembru 2014

IMG 4377V septembru 2014 smo v sklopu projekta Povodni mož v šoli nadaljevali z izvedbo delavnic in naravoslovnih dni za učence ljubljanskih osnovnih šol.

 V drugem tednu septembra smo na OŠ Martina Krpana učencem prve triletke predstavili vidro, bobra in druge vodne živali. Z učenci 1. in 2. razreda smo izdelali vidrin domek, tretji razredi pa so izdelali bobrčke, ki grizejo svinčnike.

V petek, 19.9.2014, smo sodelovali pri izvedbi naravoslovnega dneva za učence 7. razreda OŠ Vodmat. Na delavnici Vodni sesalci so učenci spoznali domorodno vidro in bobra ter tujerodno nutrijo in pižmovko. Nutrije smo si z učenci v živo ogledali tudi na Ljubljanici.

V četrtek, 25.9.2014 in torek, 30.9.2014, smo za učence 6. in 5. razreda OŠ Savsko naselje pripravili naravoslovni dan ob Ljubljanici in Gradaščici. Učenci so spoznali pestro življenje naših voda, od drobnih ličink žuželk, do vidre, izdelali mokrišča in preizkusili njihovo delovanje ter reševali delovne liste na temo prehranskih spletov.

MOL