logo aquaviva  Pravila nagradnega fotografskega  

natečaja projekta Aquaviva

Živa voda

 lutra slovenski

1. Organizator natečaja
Organizator nagradnega fotografskega natečaja Živa voda (v nadaljevanju natečaj) je Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Pot ilegalcev 17, 1210 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Natečaj je ena izmed aktivnosti Life+ projekta Aquaviva: Živa voda – od biodiverzitete do pipe (AQUAVIVA LIFE+10 INF/SI/000135), katerega partnerja sta HOPA d.o.o. (v nadaljevanju HOPA) in Inštitut za vode Republike Slovenije (v nadaljevanju IzVRS). Projekt Aquaviva sofinancirajo Evropska komisija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Holding Slovenske elektrarne.

life logo jpg logo lutra image010 image008 hse LOGO MKO SLO

2. Sponzorji natečaja

• Fotoučilnica (Poslovne storitve Milan Simčič s.p.; http://www.fotoucilnica.com/),
• Foto Grad (Peršin Majda, s.p.; http://www.fotograd.si/)
• Rajd lajf, (Žiga Hrček s.p.; www.standuppadler.si).

logo fotoucilnica    logo fotograd
logo sup

3. Namen natečaja

Namen natečaja je opozoriti na problem izgube biodiverzitete ekosistemov celinskih voda. Biodiverziteta ali biotska pestrost pomeni pestrost vseh živih organizmov in njihovih bivališč ter ima pomembno vlogo v naših življenjih. V ekosistemih celinskih voda je biodiverziteta tista, ki omogoča številne ekosistemske storitve, ki jih ljudje koristimo (npr. čiščenje vode, preprečevanje poplav, preprečevanje erozije). Zato želimo z natečajem dodatno ozavestiti javnost o pomembnosti ohranjanja biodiverzitete ter jih spodbuditi k spoznavanju okolice in opazovanju sveta okoli sebe.

4. Predmet fotografije
Tema natečaja je biodiverziteta celinskih voda. Fotografije morajo biti posnete v naravnem okolju in na območju Republike Slovenije.

Znotraj teme so razpisane tri tematske kategorije:

Tudi jaz sem biodiverziteta: portreti posameznih vodnih in obvodnih organizmov.

V tem smo vsi skupaj: fotografije ekosistemov celinskih voda. Ekosisteme namreč poleg nežive narave (voda, svetloba, zrak, prst, ...) tvori tudi živi del, ki ga predstavljali različni organizmi z različnimi vlogami (od proizvajalcev do plenilcev).

Izginjam: fotografije groženj biodiverziteti in celinskim vodam. Primeri groženj so: tujerodne vrste, regulacije vodotokov, izsuševanje mokrišč, onesnaževanje, prekomeren odvzem vode ter drugi posegi v vodna okolja.

Organizator si pridružuje pravico premika fotografije v drugo kategorijo, v kolikor meni, da je to ustreznejša kategorija.

5. Kdo vse lahko sodeluje na natečaju
V natečaju lahko sodelujejo vsi ljubiteljski in poklicni fotografi iz Republike Slovenije in iz tujine. V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene ali honorarno zaposlene pri organizatorju natečaja, pri partnerjih projekta (HOPA in IzVRS) in njihovi ožji družinski člani.


6. Kako sodelujete na natečaju
Pogoj za sodelovanje v natečaju je »všečkanje« Facebook strani projekta Aquaviva. Do aplikacije natečaja lahko dostopate preko spletne strani www.aquaviva.si ali facebook strani Aquaviva. V aplikaciji ustvarite uporabniški račun, spletna aplikacija pa vas bo nato sama vodila skozi ves postopek. Uporabnik lahko sodeluje v natečaju z neomejenim številom fotografij. S posamezno fotografijo lahko tekmujete le v eni kategoriji. V natečaj bodo uvrščene le fotografije, oddane do 10.03.2014 do polnoči.

Vse prijavljene fotografije z naslovom in opisom fotografije ter z imenom in priimkom avtorja bomo v roku treh delovnih dni odobrili in bodo vidne na spletni strani www.aquaviva.si. Fotografije z neprimerno, žaljivo ali komercialno vsebino ne bodo odobrene. Prijavljene fotografije morajo predstavljati predpisano temo, da lahko sodelujejo v natečaju.

Na natečaj ne morete prijaviti fotografije, ki je že bila kdaj javno objavljena (razen na osebnih spletnih straneh avtorja fotografije). Če so na fotografiji ljudje, morajo biti o tem obveščeni in se strinjati z vašo prijavo te fotografije na natečaj. Vsak prijavitelj lahko prijavi le fotografije, katerih avtor je.

Fotografije z neprimernimi motivi ter fotografije tistih avtorjev, za katere obstaja sum, da so si pri glasovanju pomagali na nezakonit način ali drug nedovoljen način, bo organizator natečaja, brez pojasnila odstranil iz galerije. Kot neprimerno ali neustrezno bo organizator štel vsako fotografijo, katerih vsebina bo omalovažujoča, ponižujoča, nemoralna, diskriminatorna, rasistična in ki bo spodbujala k nemoralnim ali nezakonitim dejanjem. Možnosti pritožb ni, saj ima organizator pravico, da registriranega uporabnika in fotografijo odstrani z galerije (brez presoje o spornosti oz. neprimernosti) in takega sodelujočega brez kakršnih koli obveznosti izloči iz natečaja.

7. Velikost fotografij
Sodelujete lahko s fotografijami vseh resolucij, vendar je priporočljiva resolucija fotografij najmanj 150 dpi z minimalno dolžino daljše stranice vsaj 10.000 pixlov. V primeru slabše kakovosti fotografije, organizator ne more zagotoviti sodelovanja fotografije na razstavi (ni možna povečava fotografije na velikost razstavnega panoja (180x120 cm)). Fotografije morajo biti v JPEG formatu. Fotografije morajo biti barvne.

8. Časovnica natečaja
Natečaj poteka od sobote, 05.10 2013, do četrtka, 20.03.2014.
Sprejem fotografij: od 05.10.2013 do 10.03.2014 (do 23:59).
Glasovanje: od 05.10.2013 do 20.03.2014.
Žrebanje nagrajenca za glasovanje: 21.03.2014.
Razglasitev rezultatov: najkasneje do 25.03.2014.

9. Izbor najboljših fotografij
Znotraj vsake kategorije bomo nagradili deset fotografij – pet med odraslimi (avtorji stari 18 let ali več) in pet med mladimi (avtorji mlajši od 18. leta). Teh trideset fotografov bo izbrala strokovna komisija. Dodatno bo komisija izbrala najbolj obetavnega mladega fotografa (mlajši od 18. leta).

Nagrajena bo tudi fotografija, ki bo prejela največ glasov. Glasovanja poteka v aplikaciji natečaja, kjer s klikom na gumb glasuj oddate svoj glas. Za isto fotografijo lahko glasujete le enkrat dnevno. Glasujete lahko za več fotografij. V primeru enakega števila glasov se zmagovalno fotografijo določi s pomočjo žreba. 

Pritožbe na odločitev komisije in rezultate žreba niso možne.

10. Komisija
• Franci Ferjan, mojster fotografije

• Milan Simčič, fotograf in lastnik Fotoučilnice. Za podjetje Canon izvaja tudi EOS akademijo. (www.fotoucilnica.com in www.fototecaji.si

• Marjana Hönigsfeld Adamič (organizator), vodja projekta Aquaviva.

11. Nagrade za najboljše fotografije
Avtorji šestih zmagovalnih fotografij po izboru komisije bodo prejeli darilni bon Foto Grad v vrednosti 50 € in praktično nagrado. Zmagovalne fotografije bodo razstavljene v okviru razstave, ki bo en mesec na ogled na Jakopičevem sprehajališču v parku Tivoli v Ljubljani s pričetkom v maju 2014.
Avtorji fotografij od 2. do 5. mesta bodo prejeli praktične nagrade.

Najbolj obetavni mladi fotograf bo za nagrado poleg praktične nagrade prejel še fotografski tečaj Fotoučilnice (http://fototecaji.si/osnovni-tecaj/) v vrednosti 120 €.

Zmagovalna fotografija po izboru glasovalcev bo nagrajena s SUP izletom za dve osebi po Ljubljanici v organizaciji sponzorja Rajd lajf in praktično nagrado. Zmagovalec lahko nagrado koristi v terminih, ki jih predhodno določi Rajd Lajf.

Praktične nagrade prispeva organizator.

Nagrajenci se strinjajo z objavo njihovega imena in priimka na spletni strani www.aquaviva.si.

12. Nagrajeno glasovanje
Vsi, ki boste glasovali, boste imeli možnost osvojiti SUP izlet za dve osebi po Ljubljanici. Nagrado podarja Rajd lajf. Zmagovalec lahko nagrado koristi v terminih, ki jih predhodno določi Rajd Lajf. Prejemnika nagrade bomo določili s pomočjo žreba. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožbe niso mogoče. V žrebanju bodo sodelovali vsi glasovalci, ki bodo po glasovanju preko obrazca sporočili svoj elektronski naslov.

13. Prevzem nagrad
Nagrajenci bodo o tem obveščeni po elektronski pošti najkasneje do 25.03.2014. Rezultati natečaja bodo javno objavljeni na spletni strani www.aquaviva.si. Nagrade bodo prejeli po pošti, potem ko bodo organizatorju posredovali ime in priimek, stalno bivališče in davčno številko. Organizator bo za nagrajence odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Če nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali če nagrajencev ni mogoče obvestiti oz. jim izročiti nagrade ali ne izpolnijo drugih s strani organizatorja določenih pogojev, vse to najkasneje v roku 30 dni po zaključku glasovanja, nagrajenci izgubijo pravico do nagrade. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna menjava nagrad. Nagrad se ne izplača v denarju.

14. Avtorske pravice
Avtor jamči, da je idejna zasnova fotografije v celoti njegovo avtorsko delo ter da z njo ni kršil nobenih avtorskih pravic in/ali katerih koli drugih pravic tretjih oseb ter da v razmerju do organizatorjev natečaja, v zvezi s katero koli pravico, ki sta jo organizatorja pridobila, ne bo uveljavljal nobenih denarnih in/ali katerih koli drugih zahtevkov, tudi avtorskega honorarja.

Avtor fotografij tudi jamči, da vse osebe na fotografijah soglašajo z objavo njihove podobe v kontekstu in na način, ki ga opredeljuje nagradni natečaj. Avtor fotografij jamči, da je za objavo fotografij mladoletnih oseb pridobil soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Avtor v natečaju podeljuje organizatorju pravico do uporabe fotografij v svojih publikacijah, na spletnih straneh in socialnih omrežjih ob navedbi imena in priimka avtorja. Organizator ima pravico uporabiti fotografije na razstavi, ki bo potekala v maju 2014 na Jakopičevem sprehajališču v Ljubljani.

Avtor se strinja, da organizatorju pošlje nekompresiran JPEG format v originalni resoluciji, ki bo namenjen tiskanju fotografij za namen razstave, če bo njegova fotografija izbrana za razstavo.

Avtorske pravice fotografij obdrži avtor. Avtorju pripada pravica do označbe avtorstva idejne zasnove na mestih, kjer je to mogoče (npr. na spletni strani).

Avtor lahko kadar koli v času poteka natečaja zahteva odstranitev (preklic) objave svoje fotografije. Odstranitev fotografije lahko zahteva le lastnik fotografije. Zahtevek za odstranitev fotografije mora biti poslan z istega e-naslova, kot je bila naložena fotografija. Zahtevo za umik fotografije sodelujoči na natečaju pošlje na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

15. Varstvo osebnih podatkov
S prijavo na natečaj prijavljeni dovoljuje, da Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Pot ilegalcev 17, 1210 Ljubljana, za izvedbo natečaja in objavo rezultatov shranjuje njegove podatke. Prijavljeni ima pravico do vpogleda in popravka svojih osebnih podatkov ter lahko kadarkoli pisno ali ustno zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe podatkov v času trajanja natečaja in po njem. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov in Zakonu o varstvu potrošnikov.

16. Informacije in reševanje sporov
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. . V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi s tem natečajem, in jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

17. Sprejem pravil
Z oddajo fotografije sprejmete pravila natečaja. V primeru mladoletnih oseb to pomeni, da z oddajo fotografije potrjujejo, da imajo dovoljenje zakonitih zastopnikov za sodelovanje v natečaju.

18. Spremembe pravil
Organizator natečaja lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljene na spletni strani natečaja.

Ljubljana, 4. oktober 2013