Mladoletnice

 

Trichoptera

Mladoletnice so majhne do srednje velike žuželke, ki so na prvi pogled podobne veščam. Večina jih je temnih barv, njihova membranasta krila so pokrita z dlačicami; od tod tudi njihovo strokovno ime Trichoptera, kar pomeni »dlakokrilci«. So žuželke s popolno preobrazbo, njihove ličinke in bube živijo v vodi. Odrasli osebki se hranijo izključno s tekočo hrano ali pa živijo na račun rezerv, ki so si jih priskrbeli v stadiju ličinke. Ličinke mladoletnic so podobne gosenicam, z dobro razvito hitinizirano glavo, s kratkim oprsjem s tremi naprej usmerjenimi pari nog. Zadek je vitek, dolg, slabo hitiniziran in ima na koncu par priveskov, s katerimi se ličinka pritrdi v hišici. Na členih zadka so številne nitaste škrge, s katerimi sprejema ličinka kisik iz vode. Ličinke se hranijo z odmrlimi raslinskimi deli in algami.


Ličinke se v nekaj dneh izležejo iz jajčec, ki jih samičke odlagajo v vodo. Vsaka vrsta mladoletnic si gradi značilni tip hišice, pri nekaterih vrstah lahko ličinke med razvojem tudi spremenijo tip gradnje. Gradbeni material zlepijo z izločkom spremenjenih žlez slinavk. Ličinke najprej spredejo svileno cevko, v katero potem vpletajo koščke listja, vejice, kamenčke, droben prod, polžje hišice itn.


Ogroženost
Zaradi delovanja človeka na vodno okolje, so nekatere vrste mladoletnic ogrožene. V Sloveniji je na rdeči seznam uvrščenih 53 od skupno 212 vrst, ki jih trenutno poznamo. Mladoletnice ogroža predvsem onesnaževaje voda, odvzem vode iz struge in zajetje izvirov.

NAZAJ