Povodni kos

povodni kos

Povodni kos (Cinclus cinclus) je manjši čokat ptič, velikosti med vrabcem in škorcem, ki prebiva ob hitro do srednje hitro tekočih vodah. Je ptica stalnica, ki se le ob hudih zimah premakne iz višjeležečih rek in potokov v nižinske vodotoke, ki pozimi ne zamrznejo. Najpogosteje ga lahko opazujemo ob gorskih potokih, kjer rad nemirno poseda po kamnih, ki štrlijo iz vode. Teritorij vzdržuje celo leto. Gnezdo je sestavljeno iz mahu, nameščeno v skalnih policah, med koreninami in v luknjah bregov, pogosto v neposredni bližini vode.

Posebnost povodnega kosa je plavanje in potapljanje, s čimer išče hrano. Prehranjuje se z vodnimi nevretenčarji in vodnim rastlinjem. Hrano večinoma išče tako, da med plavanjem z krepkimi nogami obrača kamenje in stika za ličinkami vodnih nevretenčarjev.

V Sloveniji ga najdemo predvsem v hribovitem severnozahodnem delu, kjer je najbolj številčen. V nižinskem delu je bistveno redkejši.

Ogroženost
Ogrožen je zaradi regulacij rečnih strug, zaradi posegov, ki vplivajo na rečni režim, zaradi vznemirjanja v času gnezdenja in onesnaževanja voda.

NAZAJ