Navadni koščak

austropotamobius torrentium

Navadni koščak (Austropotamobius torrentium) je sladkovodni rak iz skupine deseteronožcev, ki prebiva v hitrejših, gozdnih, tudi gorskih potokih in se navadno skriva v luknjah pod kamni. V dolžino zraste do 10 cm. Telo je običajno rjavih barv, spodnja stran škarij pa svetla, ponavadi rjavkasto obarvana in nikoli rdeča. V juvenilni dobi se hrani z vodnimi nevretenčarji, v odrasli pa z različnim rastlinskim materialom. Tudi sam je hrana drugim živalim; plenijo ga vidra, vodne ptice, z mladimi rakci pa se prehranjujejo ribe.

Tako kot večina rakov, ima tudi navadni koščak zunanjo oploditev. Samec spermo v obliki spermatofora odloži na prsni del samičinega oklepa. Samica nato izleže jajčeca, ki se takrat tudi oplodijo. Samica skrbi za zarod. Čez zimo nosi oplojena jajčeca pritrjena pod zadkom, spomladi pa se iz njih razvijejo mali rakci. Ti ostanejo v zavetju materinega repa do 3 tedne. Mali rakci se večkrat levijo, preden dosežejo polno velikost. Koščak lahko doživi 8 let.

navadni koščak (Austropotamobius torrentium)

Ogroženost
Navadni koščak je uvrščen na rdeči seznam Republike Slovenije v kategorijo ranljive vrste. Vrsto ogrožajo tujerodni signalni rak (Pacifastacus leniusculus), ki prenaša bolezen račjo kugo, izguba habitata in degradacija okolja.

 NAZAJ