Sulec

hucho hucho

Sulec (Hucho hucho) je največja salmonidna vrsta ribe pri nas. Odrasli sulci zrastejo do 135 cm, tehtajo pa tudi več kot 30 kg. Telo je podolgovato z veliko glavo. Sulec je tipičen plenilec, kar spoznamo že po njegovem vretenastem telesu, veliki glavi in velikem gobcu z močnimi zobmi. Hrbet je sivkasto zelen do sivkasto rjav, medtem ko so boki svetlejši z bakreno bleščečim odtenkom. Po hrbtu in boku so posejane redke in nepravilne črne pike.

Sulec je endemit donavskega porečja, naseljen pa je bil tudi v druga porečja. V Sloveniji živi v Savi Bohinjki, Savi, Ljubljanici, Sori, Mirni, Dravi, Krki, Kolpi in njihovih pritokih. V preteklosti je bil prisoten v Muri, a je v 60. letih iz nje popolnoma izginil. V času drstitev potujejo spolno zreli osebki po reki navzgor v manjše pritoke, kjer se drstijo v parih na prodnatih tleh. Fotografija prikazuje drstitev sulca na sotočju Male in Velike Ljubljanice. Mladi osebki se hranijo z vodnimi nevretenčarji in ribjimi mladicami, odrasli pa z ribami.

Ogroženost

Sulec je med vsemi postrvmi najbolj občutljiv na spremembe v vodotokih. Vrsto ogrožajo onesnaževanje voda, urejanje ter reguliranje vodotokov in umeščanje hidroelektrarn, ki prekinejo povezavo med ribjimi populacijami in onemogočajo selitev rib po vodotoku. Velika težava so zajezitve v zgornjih delih rek, kjer je bil nekdaj sulec pogost. Zaradi vse več posegov v postrvji rečni pas se življenjske razmere sulcu slabšajo, zato postaja pogostejši v pasu lipana in mrene. Trenutno ima sulec v Sloveniji status prizadete vrste (Rdeči seznam), ki označuje vrste, katerih obstanek na območju Republike Slovenije ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam).


NAZAJ