Plavček

rana arvalis

Plavček (Rana arvalis) je naša najmanjša žaba iz družine pravih žab (Ranidae), ki spadajo med brezrepe dvoživke (Anura). Je čokate postave, v dolžino doseže le okrog 6 cm. Vrsta je bila včasih imenovana tudi kot barjanska žaba, s čimer lahko v grobem spoznamo njen življenjski prostor. Gre za tipično nižinsko vrsto, vendar ga v večjih dolinah najdemo do višine 1500 m.

Glavne telesne značilnosti so koničast gobec, zaočesna maska, belo-rumenkast trebuh in rjavkast hrbet. Samci pridobijo v obdobju parjenja značilno modro barvo (zgornja fotografija), po kateri je vrsta dobila ime. Žabe rastejo počasi in spolno zrelost dosežejo med drugim in četrtim letom. Njihova življenjska doba lahko doseže 10-15 let, večina osebkov pa te starosti ne doživi, saj imajo žabe veliko plenilcev. Plenijo jih ptiči, kače, ribe, male zveri, največji delež pa jih pogine že kot paglavcev.

Ogroženost

Plavčka ogrožajo predvsem posegi človeka v življenjski prostor in vodni režim mokrišč. Žabe so posebno občutljive na onesnaževanje voda z različnimi zaščitnimi sredstvi (biocidi) in z intenzivno kmetijsko prakso. Močvirja so pogosto območja odlaganja odpadkov, po drugi strani pa se mnogo mokrišč zasipava za gradbene namene. Vsak takšen poseg pa pomeni izginjanje habitata za ogrožene vrste žab. V Sloveniji je plavček na rdečem seznamu označen kot ranljiva vrsta.

NAZAJ