Predavanja o tujerodnih invazivnih vrstah

Predavanje o tujerodnih invazivnih vrstahV septembru in oktobru 2013 smo na ljubljanskih osnovnih in srednjih šolah izvedli predavanja z naslovom Tujerodne invazivne vrste in njihov vpliv na biodiverziteto. Učenci in dijaki so izvedeli, kateri organizmi so grožnja ekosistemom celinskih voda.

Prvi dve predavanji smo izvedli 10. in 12. septembra 2013 za dijake 2. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo. Predavanje so 20. septembra 2013 poslušali tudi dijaki 3. in 4. letnika Srednje trgovske šole Ljubljana. S predavanjem smo popestrili pouk naravoslovja 24. septembra 2013 na OŠ Vide Pregarc in 25. septembra 2013 na OŠ Bičevje ter OŠ Riharda Jakopiča.

O pereči tematiki invazivnih vrst smo predavali tudi 17. oktobra 2013 na SGGOŠ Ljubljana v okviru UNESCO nacionalnega projekta Jezero je - jezera ni. Predavanja so se udeležili dijaki Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana, Gimnazije Nova Gorica, Gimnazije Ledina in Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana.

Skupno se je predavanj udeležilo 281 učencev in dijakov. Predavanja je sofinancirala Mestna občina Ljubljana v okviru projektov Ohranimo biodiverziteto Ljubljanskega barja in Povodni mož v šoli 3.